Oddělení

Kalendář

  • Akce pro všechny
  • Akce pro děti
  • Akce pro dospělé

zobrazit úplný kalendář

Kurz dějin umění

Přijímáme přihlášky na podzimní semestr Kurzu dějin umění, který začne v září ve studovně. Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin (termíny jednotlivých setkání doplníme během letních prázdnin). Lektorem je Mgr. Vlastislav Tokoš z Galerie výtvarného umění v Náchodě. Kurzovné je 350 Kč.

 

Program podzimního semestru (další termíny upřesníme):

5. 9.      Svět nesmrtelných bohů a mocných králů / Umění starověkého Egypta a Mezopotámie

26. 9.    Řecké umění

10. 10.  Karel IV. císař z boží milosti. Kultura za vlády Lucemburků (1310–1437)

24. 10.  Ctnosti a neřesti / téma, symbol, emblém

14. 11.   Akademismus a metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách

 5. 12.  Umění sbírat umění / sbírání, investice a vášeň

12. 12.   Božská hra / Jan Zrzavý

19. 12.  Nefigurativní umění / cesta k abstrakci