Oddělení

Události

Zajímavé odkazy

 

 

 

Ceník služeb a sankční poplatky

Registrační poplatky - při vystavení, případně obnovení platnosti trvalého čtenářského průkazu

děti do 15 let..................................................................................................................................................90,-

uživatelé od 15 do 70 let............................................................................................................................180,-

senioři nad 70 let, ZTP..................................................................................................................................90,-

Poplatky za upomínky

37 dní ode dne výpůjčky poplatek z prodlení.........................................................................................10,-

50 dní ode dne výpůjčky 1. upomínka (mailem nebo poštou).............30,- (+ poštovné, pokud se posílá poštou)

65 dní ode dne výpůjčky 2. upomínka (mailem nebo poštou).............60,- (+ poštovné, pokud se posílá poštou)

80 dní ode dne výpůjčky 3. upomínka (poštou)............................................................100,- (+ poštovné)

Manipulační poplatky

vystavení duplikátu čtenářského průkazu bez registrace........................................................................30,-

náhrada znehodnoceného knihovnického zpracování - kniha...............................................................50,-

náhrada znehodnoceného knihovnického zpracování - časopis............................................................10,-

jednorázový poplatek za službu bez čtenářského průkazu.....................................................................10,-

Kauce

jako záruka řádného vrácení dokumentu.......................stanovuje se individuálně dle ceny dokumentu

jako záloha na reprografické služby..........................................stanovuje se individuálně dle ceny služby

Meziknihovní služby

výpůjčka knihy z knihoven v ČR - poštovné.................................................................................................50,-

kopie z knihoven v ČR............................................................................................dle ceníku dané knihovny

výpůjčka knihy ze zahraničí - evropské knihovny (mimo Velkou Británii)..............................................250,-

výpůjčku knihy ze zahraničí - Velká Británie a knihovny mimo Evropu .................................................450,-

kopie ze zahraničních knihoven............................................................................dle ceníku dané knihovny

poplatek za ztrátu knihy půjčenou prostřednictvím mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb - stanovuje se individuálně dle poplatků knihovny ze které byl dokument vypůjčen + manipulační poplatek    100,-

náhrada celkové škody.............................................podle čl. 30 Knihovního a podle požadavků zahraniční (půjčující) knihovny

Oznámení o rezervaci

e-mailem........................................................................................................................................................10,-

poštou.....................................................................................................................................10,- (+ poštovné)

Reprografické a jiné kopírovací služby

kopie jednostranná A4....................................................................................................................................2,-

kopie oboustranná A4.....................................................................................................................................4,-

kopie jednostranná formátu A3.....................................................................................................................3,-

kopie oboustranná formátu A3......................................................................................................................6,-

černobílý tisk A4 jedna strana........................................................................................................................3,-

černobílý tisk A4 z obou stran........................................................................................................................6,-

barevný tisk A4 jedna strana (celá potištěná strana).................................................................................15,-

barevný tisk A4 z obou stran (celá potištěná strana).................................................................................30,-

barevný tisk A4 jedna strana (půl potištěné strany)....................................................................................7,-

barevný tisk A4 z obou stran (půl potištěné strany)...................................................................................14,-

Práce na počítači...............................................................................................................................1,- / 1 min.