Ceník služeb a poplatky

 1. Registrační poplatek

Roční registrační poplatky se vybírají v jednotlivých odděleních a pobočkách knihovny, platí od data zaplacení do stejného data následujícího roku a jsou stanoveny takto:

 1. Dospělí čtenáři............................................................................................ 180,- Kč
 2. Důchodci nad 70 let...................................................................................... 90,- Kč
 3. Dospělí čtenáři s průkazem ZTP.................................................................... 90,- Kč
 4. Děti do 15 let................................................................................................ 90,- Kč
   
 5. Sankční poplatky
  1. Ztráta čtenářského průkazu – vystavení duplikátu....................................... 30,- Kč
    
 6. Poplatky z prodlení a upomínky dokumentů
  1. Poplatek z prodlení (po uplynutí výpůjční doby bez upozornění).................. 10,- Kč
  2. 1. upomínka (po uplynutí 14 dnů od zaúčtování poplatku z prodlení).......... 30,- Kč
  3. 2. upomínka (po uplynutí 30 dnů od odeslání 1. upomínky)......................... 60,- Kč
 7. 3. upomínka (po uplynutí 30 dnů od odeslání 2. upomínky)....................... 100,- Kč

Standardně se 1. a 2. upomínka zasílá elektronicky, 3. upomínka je vždy zasílána poštou. Při zaslání upomínky poštou účtuje knihovna k poplatku z prodlení poštovné dle aktuálního tarifu. Po třech bezvýsledných upomínkách budou výpůjčky vymáhány soudní cestou.
 

 1. Poplatek z prodlení čtečky elektronických knih
  1. Poplatek z prodlení (po uplynutí výpůjční doby bez upozornění)..... 1 den / 10,- Kč
    
 2. Náhrady všeobecných škod

Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností podle platného Občanského zákoníku.

 1. Při poškození nebo ztrátě dokumentu, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:
  • uvedení do původního stavu
  • dodání kopie (ztraceného nebo zničeného dokumentu)
  • dodání jiného vydání dokumentu
  • finanční náhrada
 2. Mimo vlastní náhrady se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody v knihovně - znehodnocení knihovnického zpracování.
  • knihy........................................................................................................ 50,- Kč
  • časopisy................................................................................................... 10,- Kč
  • Za poškození obalu knihy, periodika, čárového kódu atd........................ 10,- Kč
 3. V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu, rozhoduje o způsobu náhrady pověřený knihovník.
 4. Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

 

Další zpoplatněné služby knihovny

 1. Reprografické služby
 2. kopírování
  • černobíle:
   1. jedna strana A4.................................................................................... 2,- Kč
   2. oboustranně A4.................................................................................... 4,- Kč
   3. jedna strana A3.................................................................................... 3,- Kč
   4. oboustranně A3.................................................................................... 6,- Kč
  • barevně:
   1. jedna strana A4.................................................................................... 4,- Kč
   2. oboustranně A4.................................................................................... 8,- Kč
   3. kopie obrázku do ½ strany................................................................. 12,- Kč
   4. kopie obrázku na více než ½ strany................................................... 20,- Kč
 3. výstupy z tiskárny
  • černobílý tisk textu na A4.......................................................................... 3,- Kč
  • barevný tisk textu na A4............................................................................ 4,- Kč
  • obrázek na ½ strany................................................................................. 12,- Kč
  • obrázek na více jak ½ strany................................................................... 20,- Kč
 4. skenování + zaslání e-mailem á 1 list............................................................. 3,- Kč
   
 5. Oznámení o rezervaci
  1. Poštou....................................................... 10,- Kč + poštovné dle aktuálního tarifu
  2. e-mailem....................................................................................................... 10,- Kč
  3. SMS................................................................................................................ 10,- Kč
    
 6. Použití PC.............................................................................................. 1,- Kč za minutu
   
 7. Zpracování rešerší
  1. Jednorázový poplatek při zadání rešerše...................................................... 50,- Kč
  2. Hodinová sazba za práci rešeršéra............................................................. 100,- Kč
  3. + za každý zpracovaný záznam........................................................................ 5,- Kč
    
 8. Meziknihovní výpůjční služby
  1. vnitrostátní výpůjčka dokumentu z knihoven v ČR zdarma, hradí se příspěvek na poštovné        50,- Kč / kus
  2. mezinárodní zprostředkování 1 výpůjčky ze zahraniční knihovny:
   • v rámci Evropy (mimo Velké Británie)................................................... 250,- Kč
   • z mimoevropských zemí a Velké Británie.............................................. 450,- Kč
     
 9. Meziknihovní reprografická služba............. účtováno dle ceníku pověřené knihovny
   
 10. Mezinárodní reprografická služba................. účtováno dle aktuálního ceníku NK ČR
   
 11. Zapůjčení čtečky elektronických knih..................................... vratná kauce 500,- Kč
   
 12. Zapůjčení tematických kufříků................................................ vratná kauce 200,- Kč
   
 13. Zapůjčení vybraných deskových her....................................... vratná kauce 200,- Kč