Cestovatelská přednáška - Peru a Guatemala

Trvání akce od 4. dubna 2016 17:00 do 4. dubna 2016 19:00

Srdečně vás zveme na přednášku s promítáním o životě současných Inků v Peru a Mayů v Guatemale. Olga Vilímková vás seznámí s každodenním životem indiánů - jejich obydlím, oděvy, jazykem a vztazích v rodině a v komunitě i s průběhem menších obřadů a velkolepých slavností. Podíváme se také do oblastí, kde se "zastavil" čas a indiáni žijí jako v dobách svých slavných předků - Inkové s velkým respektem k duchům hor a Mayové ve znamení posvátného kalendáře.

Kdy a kde? V pondělí 4. dubna v 17 hodin ve studovně, vstupné dobrovolné. Přednáška se koná v rámci festivalu Španělské dny v Náchodě.

 

PhDr. Olga Vilímková se dlouhodobě zabývá problematikou indiánů v Latinské Americe. V posledních třinácti letech pravidelně navštěvuje Peru, kde také rok žila ve vysokohorské indiánské vesničce Pucamarca. Pracovala jako dobrovolná učitelka ve státní školičce a bydlela v indiánské rodině. V současné době učí na VŠE v Praze a pracuje jako průvodkyně do zemí Latinské Ameriky, především do Peru. Pořádá přednášky a výstavy o životě indiánů v Peru. Je zakladatelkou nadačního fondu Inka, který pomáhá indiánským dětem v horách Peru při vzdělání.