Divadelní kroužek pro děti "Za oponou knihovna"

 

Od září 2017 v knihovně provozujeme divadelní kroužek pro děti a mládež pod vedením Mgr. Moniky Jelínkové. První rok děti nastudovaly hru Cesta k Astrid inspirovanou životem a dílem Astrid Lindgrenové, a to u příležitosti výročí 110 let od narození této významné autorky. S "Astrid" poprvé vystoupily 1. prosince 2017 na Den pro dětskou knihu. Následovala mnohá další úspěšná vystoupení, a to jak u nás v knihovně, tak i ve školách.

Ve školním roce 2018/19 divadelní kroužek nacvičil Velkou pohádku doktorskou od Karla Čapka. Úspěchy slavil na akcích knihovny, například na Náchodském flerování v srpnu 2019. Pro školní rok 2019/20 byl tématem další původní hry život a dílo Boženy Němcové.

Zkoušky divadelního kroužku probíhají každou středu od 16.00 do 17.30 hodin a kurzovné na pololetí činí 500,- Kč.

POZOR: Od září 2021 probíhá nábor nových členů – více informací v dětském oddělení