Virtuální univerzita třetího věku

 

Naše knihovna se rozhodla připojit k Virtuální univerzitě třetího věku, kterou pořádá již více než dvacet let Česká zemědělská univerzita v Praze. Pro čtvrtý semestr jsme vybrali seminář Umění rané renesance v Itálii, kterým posluchače provází doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Ke studiu na VU3V se může přihlásit osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,- Kč se stane studentem. Přihlášky přijímáme ve studovně.

 

ROZPIS NADCHÁZEJÍCÍCH LEKCÍ 4. SEMESTRU:

  • 3. března
  • 7. března
  • 31. března

 

TÉMATA PROBĚHLÝCH SEMESTRŮ

  • 1. semestr - Život a dílo Michelangela Buonarotti
  • 2. semestr - Barokní architektura v Čechách
  • 3. semestr - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

 

Podrobnější informace: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3

nebo:

Lenka Pešková
Městská knihovna Náchod
peskova@mknachod.cz
tel.: 491 423 453