Služby pro dospělé

  • registrace dospělých čtenářů
  • půjčování a vracení knih
  • půjčování audioknih
  • poradenské služby v oblasti literatury (doporučení četby, pomoc v orientaci v literatuře,apod.)
  • pomoc při vyhledávání knih ve fondu knihovny
  • připojení k internetu na počítačích knihovny; možnost připojení přes wi-fi
  • tisk, kopírování a skenování dokumentů do formátu A4
  • rozvoz knih seniorům a čtenářům se sníženou mobilitou