Oddělení

Kalendář

  • Akce pro všechny
  • Akce pro děti
  • Akce pro dospělé

zobrazit úplný kalendář

Jak se stát čtenářem

​K registraci nového dětského čtenáře (do 15 let) je potřebné:

  • vyzvednout přihlášku v dětském oddělení, vyplnit ji a nechat podepsat rodiči, případně zákonným zástupcem
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat v oddělení pro děti a předložit identifikační doklad (občanský průkaz, pas, karta pojištěnce zdravotní pojišťovny)
  • zaplatit registrační poplatek ve výši 90,-Kč

Po uplynutí 12 měsíců je třeba registraci obnovit opětovným zaplacením 90,-Kč