Jak se stát čtenářem

 

​K registraci nového dětského čtenáře (do 15 let) je potřebné:

  • vyzvednout přihlášku v dětském oddělení, vyplnit ji a nechat podepsat rodiči, případně zákonným zástupcem
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat v oddělení pro děti a předložit identifikační doklad (občanský průkaz, pas, karta pojištěnce zdravotní pojišťovny)
  • zaplatit registrační poplatek ve výši 100,-Kč

 

Po uplynutí 12 měsíců je třeba registraci obnovit opětovným zaplacením 100,-Kč