Knihovna poskytuje tyto služby

Jak se stát členem?

   K registraci nového dospělého člena knihovny je potřebné:

  • vyplnit údaje na přihlášce (přihlášku obdržíte v půjčovně)
  • předložit ke kontrole údajů občanský průkaz (či jiný identifikační dokument)
  • zaplatit roční poplatek 180,- Kč.

   Po uplynutí 12 měsíců se registrace obnoví opětovným zaplacením ročního poplatku.

 

   K registraci nového dětského čtenáře (do 15 let) je potřebné:

  • vyzvednout přihlášku v dětském oddělení, vyplnit ji a nechat podepsat rodiči, případně zákonným zástupcem
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat v oddělení pro děti a předložit identifikační doklad (občanský průkaz, pas,)
  • zaplatit registrační poplatek ve výši 90,-Kč

   Po uplynutí 12 měsíců je třeba registraci obnovit opětovným zaplacením 90,-Kč