Knihovna poskytuje tyto služby

 

Jak se stát členem?

   K registraci nového dospělého člena knihovny je potřebné:

 • vyplnit údaje na přihlášce (přihlášku obdržíte v půjčovně)
 • předložit ke kontrole údajů občanský průkaz (či jiný identifikační dokument)
 • zaplatit roční poplatek 200,- Kč (v případě seniorů nad 70 let a držitelů průkazu ZTP 100,- Kč)

 

 Po uplynutí 12 měsíců se registrace obnoví opětovným zaplacením ročního poplatku.

 

   K registraci nového dětského čtenáře (do 15 let) je potřebné:

 • vyzvednout přihlášku v dětském oddělení, vyplnit ji a nechat podepsat rodiči, případně zákonným zástupcem
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat v oddělení pro děti a předložit identifikační doklad (občanský průkaz, pas,)
 • zaplatit registrační poplatek ve výši 100,- Kč

 

   Po uplynutí 12 měsíců je třeba registraci obnovit opětovným zaplacením 100,- Kč 

 

Přihlášení do online katalogu

 • na webu katalog.mknachod.cz klikněte na přihlásit se (vpravo nahoře)
 • v poli uživatelské jméno nebo příjmení vyplňte své příjmení (včetně diakritických znamének)
 • do pole heslo nebo číslo legitimace napište posledních 5 čísel z čárového kódu na vašem čtenářském průkazu
 • dále už jen klikněte na přihlásit se a je hotovo
 • na konci práce s katalogem doporučujeme odhlásit se ze čtenářského konta