Oddělení

Kalendář

 • Akce pro všechny
 • Akce pro děti
 • Akce pro dospělé

zobrazit úplný kalendář

Služby

Studovna a čítárna je umístěna ve druhém poschodí knihovny. Můžete si zde zde vypůjčit periodika, požádat o kopii či sken dokumentů, zažádat o vypůjčení knihy z jiné knihovny (MVS). Nachází se zde také fond regionální literatury, ve kterém je více než 4000 knižních titulů a 80 titulů regionálních periodik.

 

 • půjčování časopisů
 • prezenční výpůjčky naučné literatury (slovníky, encyklopedie, odborná literatura)
 • prezenční výpůjčky Sbírky zákonů v tištěné podobě do roku 2012
 • výpůjčky literatury zaměřené na náchodský region
 • wi-fi přístup na internet
 • MVS (meziknihovní výpůjční služby)
 • zpracování rešerší
 • černobílý i barevný tisk, skenování a kopírování
 • půjčování čtečky elektronických knih