Služby

Studovna a čítárna je umístěna ve druhém poschodí knihovny. Můžete si zde zde vypůjčit periodika, požádat o kopii či sken dokumentů, zažádat o vypůjčení knihy z jiné knihovny (MVS). Nachází se zde také fond regionální literatury, ve kterém je více než 4000 knižních titulů a 80 titulů regionálních periodik.

 

  • půjčování časopisů
  • prezenční výpůjčky naučné literatury (slovníky, encyklopedie, odborná literatura)
  • prezenční výpůjčky Sbírky zákonů v tištěné podobě do roku 2012
  • výpůjčky literatury zaměřené na náchodský region
  • wi-fi přístup na internet
  • MVS (meziknihovní výpůjční služby)
  • zpracování rešerší
  • černobílé kopírování 
  • půjčování čtečky elektronických knih
  • prezenční půjčování společenských her