Historie knihovny

1897

v Náchodě začala působit veřejná lidová knihovna, spravovaná odborem Národní jednoty Severočeské a dotovaná také obcí náchodskou

1904

v zasedací síni staré radnice otevřena veřejná čítárna Národní jednoty severočeské, zároveň sem přemístěna i lidová knihovna

1919

městská rada v Náchodě schválila převzetí lidové knihovny od místního odboru Národní jednoty severočeské a její přeměnu ve veřejnou knihovnu obecní

1928

PhDr. Václav Fryček se stal prvním kvalifikovaným knihovníkem v městské veřejné knihovně v Náchodě

1930

Městská knihovna a čítárna umístěny v nové budově Městské spořitelny /dnes budova Komerční banky/

1948

otevřena nová veřejná čítárna v domě „U Havlíčků“, Kamenice 114

1951

Městská knihovna v Náchodě se stala zařízením Okresního národního výboru v Náchodě, působí jako okresní lidová knihovna a přebírá metodickou péči o ostatní knihovny v okrese

1954

knihovna získala nové prostory v domě bývalého továrníka Cyrila Bartoně-Dobenína, Kamenice 105

1995

Okresní úřad v Náchodě ukončil zřizovatelskou funkci u okresní knihovny, která je předána městu Náchodu

1996

rozhodnutím městského zastupitelstva se knihovna stala zařízením města Náchoda a dále pracuje pod názvem Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost.

2003

17. 10. po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno nové oddělení pro dospělé v přízemí a mezipatře knihovny.

2004

15. 6. otevřeno nové oddělení pro děti v 1. poschodí knihovny.

2004

1. 11. po rekonstrukci otevřena studovna s čítárnou ve 2. poschodí knihovny

2005

1.1. po stavebních úpravách a renovaci památkově chráněných prostor obnoven plný provoz ve všech odděleních městské knihovny.