Výtvarný atelier pro děti - AŤÁSEK

 

Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK zahájil svoji činnost v září 2017. Výtvarnice Anna Maněnová zde od té doby každý týden pracuje s kreativními dětmi, které rády malují, tvoří, čtou a chtějí se naučit něco nového.

 

Účastníci kroužku se schází v úterý od 15.30 do 17.00 hodin v dílně dětského oddělení. Kurzovné na pololetí činí 800,- Kč.

Tématem pro školní rok 2021/2022 je Říše fantazie.