Oddělení

Události

Zajímavé odkazy

 

 

 

Střední školy

Besedy na nejrůznější témata týkající se knih, čtení, vyhledávání informací apod. pořádáme 

pro děti a studenty všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ, spolupráce se stacionářem apod.).

Po dohodě s knihovníkem je možné připravit besedu na jiná témata podle potřeby 

jednotlivých škol a vyučujících.

 

SLUŽBY KNIHOVNY

      Beseda zaměřená na představení všech služeb které knihovna nabízí. Připomenutí rozdělení 

      literatury na krásnou a naučnou, rozdělení naučné literatury podle vědních oborů, 

      vyhledávání informačních zdrojů, nastínění pojmu regionální literatura apod.

 

REGIONÁLNÍ LITERATURA

      V rámci této besedy se studenty hovoříme o regionální literatuře, regionálních autorech 

      a literárních dílech pojednávajících o náchodském regionu, zmíníme i jazyková specifika 

      našeho kraje. Ve 2. patře knihovny je umístěna sbírka regionální literatury, který mohou 

      studenti a čtenáři využívat.

 

INFORMAČNÍ ZDROJE

      Cílem besedy je ukázat žákům, co je to informace, kde se dají informace hledat, jak je 

      zvažovat a vybírat.