Střední školy

Besedy na nejrůznější témata týkající se knih, čtení, vyhledávání informací apod. pořádáme pro děti a studenty všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ, spolupráce se stacionářem apod.).

Po dohodě s knihovníkem je možné připravit besedu na jiná témata podle potřeby jednotlivých škol a vyučujících.

Služby knihovny

Beseda zaměřená na představení všech služeb které knihovna nabízí. Připomenutí rozdělení literatury na krásnou a naučnou, rozdělení naučné literatury podle vědních oborů, vyhledávání informačních zdrojů, nastínění pojmu regionální literatura apod.

Regionální literatura

V rámci této besedy se studenty hovoříme o regionální literatuře, regionálních autorech a literárních dílech pojednávajících o náchodském regionu, zmíníme i jazyková specifika našeho kraje. Ve 2. patře knihovny je umístěna sbírka regionální literatury, který mohou studenti a čtenáři využívat.

Informační zdroje

Cílem besedy je ukázat žákům, co je to informace, kde se dají informace hledat, jak je zvažovat a vybírat.