Mateřské školy

Beseda Poprvé v knihovně

Seznámení s knihovnou. Jak funguje knihovna a čím se liší od knihkupectví? Jak se chováme ke knížkám? Čtení z knížek, hádanky, drobné úkoly a otázky. Krátká dramatizace úryvků z knížek.

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů
Vzdělávací oblast: dítě a společnost, dítě a svět, dítě a jeho psychika