Jak se stát čtenářem

K registraci nového dospělého člena knihovny je potřebné:

  • vyplnit údaje na přihlášce (přihlášku obdržíte v půjčovně)
  • předložit ke kontrole údajů občanský průkaz (či jiný identifikační dokument)
  • zaplatit roční poplatek 200,- Kč (senioři nad 70 let a držitelé průkazu ZTP 100,- Kč)

Po uplynutí 12 měsíců se registrace obnoví opětovným zaplacením ročního poplatku.