Co venkovské knihovny umějí a mohou 2022 - Halenkov

Co venkovské knihovny umějí a mohou je tradiční vzdělávací seminář, je úzce spjatý se soutěží Knihovna roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Primárně je určen menším knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel. Cílem je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví, dozvědět se, jak vylepšit stávají služby. Jak vytvořit z knihovny centrum kultury a občanského vzdělávání.

XVIII. setkání venkovských knihoven se tentokrát uskuteční v Halenkově - Knihovně roku 2020, a to v termínu od 22. do 23. září. Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře (záložka Organizační) najdete na webu semináře.