Divadelní kroužek - nábor nových členů

Trvání akce od 30. srpna 2022 22:15 do 30. září 2022 22:15

Od září 2017 v knihovně provozujeme divadelní kroužek pro děti a mládež pod vedením Mgr. Moniky Heinzlové. Zkoušky probíhají každou středu od 15.30 do 17.15 hodin a kurzovné na pololetí činí 500,- Kč.

Od září 2022 probíhá nábor nových členů – více informací v dětském oddělení