Génius českého baroka

Výstava poskytnutá Národním památkovým ústavem přiblíží od 30. října do 30. listopadu dílo Jana Blažeje Santini-Aichela. U příležitosti 300. výročí úmrtí významného barokního stavitele budou prezentovány jeho stavby světské i církevní, areály, zaniklé stavby a také objekty, u nichž je autorství sporné či bylo v minulosti Santinimu chybně připisováno.