Mizernej cigoš

Autor: Ronald Lee

Vydání: Signeta, 2009

V Mizerným cigoši Lee dopodrobna popisuje své první roky dospělosti. Čtenáři se dostane popisů technologie plátování kuchyňského nádobí i nuzných podmínek, v nichž byli kanadští Romové nuceni přežívat. Lee se brzy ožení (s Indiánkou), má děti a po úpadku kotlářské živnosti se živí, jak se dá – nakonec i jako pomocný dělník na stavbě zmíněného Expa. Nechybí tu popisy bujarých večírků, na nichž hlavní úlohu hrály alkohol a jiné drogy, ani věčné střety se společností. Lee nakonec volí dobrovolný exil a odjíždí i s rodinou do Evropy. Odchází ze země, která se dme pýchou nad čerstvě objevenou multikulturností, ale která současně po všech svých občanech vyžaduje dodržování "bílých" pravidel. Přístup většinové společnosti k Romům je nejlépe vidět na nejrůznějších označeních, které si vysloužili. Ron je Rom, cikán, cigoš – podle toho, kdo o něm mluví.