Oddělení

    Události

 

  

 

 

 

 

Nová Koncepce rozvoje knihoven ČR 2021-2027

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválina "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030." Dokument spolu s přílohami je ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace