Soutěž pro děti a mládež

Trvání akce od 18. února 2022 14:11 do 23. května 2022 23:59

Klub dětských knihoven vyhlašuje výtvarnou regionální soutěž Černobílé obrázky na téma Božena Němcová. Úkolem je nakreslit libovolnou technikou černobílý obrázek ze života známé spisovatelky (portrét, postavy z knih,...). Soutěžit můžete v následujících kategoriích: 


• předškolní věk

• 6 – 9 let

• 10 – 12 let

• 13 – 16 let

• 17 – 18 let

 

Každá práce musí obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a kontakt.

Soutěž končí 23. května 2022.