Tvůrčí akt: Způsob bytí ve světě

Autor: Rick Rubin
Vydání: Vydavateľstvo AURORA 

Legendární hudební producent, známý svou jedinečnou dovedností ukazovat druhým cestu ke zřídlu jejich tvořivosti, po mnohaletém úsilí předkládá čtenářům nádherně zpracovanou knihu, ve které se s námi dělí o hlubokou moudrost. „Chtěl jsem napsat knihu o tom, jak se dělá vynikající umění. Nakonec se z toho vyklubala kniha o tom, jak prostě být.“ Rick Rubin Řada významných hudebních producentů se proslavila osobitým zvukem, který se právem těší oblibě. Rick Rubin se proslavil něčím jiným: schopností vytvářet prostor, ve kterém se umělci nejrůznějších žánrů i stylů dokážou zaměřit na to, kým skutečně jsou a co mohou nabídnout. Pomáhá lidem překonávat očekávání, která si sami kladou, a uvádí je zpět do stavu nevinnosti, který otevírá brány překvapení. Dlouho se zamýšlel nad tím, odkud se tvořivost bere, až dospěl k názoru, že umělec se nepozná podle konkrétních děl, ale podle toho, jak přistupuje ke světu. Tvořivost má místo v životě každého z nás a každý z nás se může zasloužit o to, aby ho měla čím dál větší. Vlastně jen máloco je důležitější. Tvůrčí akt je úžasná a velkorysá příručka, která ukazuje dráhu umělce jako cestu, po níž můžeme kráčet všichni. Poznatky získané celoživotní prací přetavuje v silný čtenářský zážitek, který nám do rukou vkládá moc prožívat chvíle – i celý život – ve znamení radosti a povznesení.