Tvůrčí dílna - KOUZLO QUILLINGU

Trvání akce od 5. října 2015 17:00 do 5. října 2015 18:30

Městská knihovna v Náchodě pořádá v rámci Týdne knihoven T V Ů R Č Í  D Í L N U

 

KOUZLO QUILLINGU

 

Přijďte si vyrobit zajímavou dekoraci z papírových ruliček v pondělí 5. října v 17 hodin do dětského oddělení.