Ukliďme Náchod

Trvání akce od 1. dubna 2021 0:00 do 30. dubna 2021 23:55

Letos jsme se chtěli zapojit do akce Ukliďme Česko, bohužel nelze zorganizovat jednorázový hromadný úklid, proto jsme se rozhodli pro individuální úklid během celého dubna. Našim cílem je uklidit v centru města a nejbližším okolí. Vyrazte na procházku, vezměte s sebou pytel a posbírejte cestou odpadky. Pro děti jsme připravili na březen a duben procházky s knihovnou – využijte jejich trasy pro úklid a cestou se i něco dozvíte. Pro menší děti se jedná o pohádkovou trasu a pro větší o komiksový kvíz. Dále na úklid doporučujeme lokality: Husovo náměstí, okolí staré polikliniky, park u okresního soudu, park u nádraží, park u náměstí, jakákoliv městská zeleň. V hale knihovny bude tzv. Pytlomat, kde si dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpadky a rukavice. Bude přístupný každý všední den od 10.00 do 17.00 hodin. Na webu celostátní úklidové akce je vyhlášena fotosoutěž pro dobrovolníky. Zapojit se můžete do kategorie Kuriozita a Vrabci. Akce se koná pod záštitou starosty Náchoda Jana Birkeho. Více informací o fotosoutěži: www.uklidmecesko.cz/fotosoutez