Výstava „Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

Trvání akce od 1. září 2015 0:00 do 30. září 2015 0:00

Až do konce srpna můžete ve vstupní hale knihovny zhlédnout výstavu „Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

 

Výstava obsahuje 12 panelů, které seznamují s literárním dílem mistra Jana Husa a vnímáním jeho odkazu od 15. do 21. století. Jednotlivé panely obsahují nejen citáty z nejvýznamnějších Husových děl, ale také ukázky rukopisů a starých tisků z českých a zahraničních knihoven. Výstava vznikla při příležitosti výročí 600 let od upálení Jana Husa a při konání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze.

Připravil: Jan Pišna

Grafická úprava: Jaroslav Vlček