Oddělení

Události

 

Zajímavé odkazy

 

 

 

 

 

Fotogalerie


Den pro dětskou knihu 2013


Setkání knihovníků obecních knihoven ...


Křest knihy Miloše Kratochvíla


5.10. den pro celou rodinu


2. den - beseda s Petrou Neomillnerovou


Mandaly aneb Hrajeme si a pomáháme


Příměstský tábor 2013


Náchodské flerování


Literární vrhcáby


Literární inspirace - poznáváme polsk...


Perlobraní - den Lovců perel


Pasování 2013


Divadlo D.R.E.D. a Maštal: CYKLOP


Výstava obrazů pí Koblížkové-Šálové


Živá knihovna


Abecedníčky 2013


Noc s Andersenem 2013


Dětský čtenář roku 2013


Kurz trénování paměti 2013


Velikonoční výstava 2013


Náchodské školky v knihovně (2013)


Drátkovací dílna 2013


Veselé odpoledne s kouzelníkem


Návštěva stacionáře Cesta v knihovně ...